Website https://kgolf.vn/ thuộc sở hữu của công ty …

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập trang web và chính sách này chỉ ra cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

  1. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích mua hàng bao gồm: tên, số điện thoại, email, địa chỉ…
  2. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích đăng ký dịch vụ nhận tin mới của trang web, ứng dụng, thông báo email và/hoặc bản tin của chúng tôi
  3. Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn để gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để làm gì?

Kgolf sử dụng thông tin thu thập chủ yếu để giao hàng khi bạn đặt hàng, để hiểu nhu cầu của bạn, cung cấp cho bạn các dịch vụ thành viên, để tìm cách cải thiện dịch vụ khách hàng và cung cấp dịch vụ hoặc thông tin cụ thể mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi chia sẻ các thông tin này cho ai?

Thường thì các thông tin của bạn sẽ được lưu trữ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng, cung cấp dịch vụ trải nghiệm cho khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin của bạn cho các đơn vị vận chuyển online nhằm mục đích vận chuyển hàng hoá, sản phẩm tới tay khách hàng một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Truyền dữ liệu qua internet vốn không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet. Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân bạn cung cấp trên các máy chủ lưu trữ (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) của chúng tôi.

*Lưu ý: Bạn cũng cần có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và thông tin người dùng của mình trên website.