Kgolf Store – Chuyên nhập khẩu và cung cấp các sản phẩm golf chính hãng

TUYỂN 5 NHÂN VIÊN KINH DOANH

*Thu *nhập từ 8 đến *35 *t.r.iệ.u mỗi tháng và nhiều quyền lợi khác

Bn Tuyen Dung
Tuyen Dung 2

Tin tuyển dụng